(Tải về) Các bộ vi điều khiển và các bộ xử lý nhúng

Nó cũng là một máy tính nhỏ, trong đó CPU, bộ nhớ (RAM, ROM), I / O thiết bị ngoại vi, timers, counters, được nhúng vào trong một mạch tích hợp (IC)
Subscribe to cpu