Từ năm học 2020-2021, VAS sẽ triển khai chương trình quốc tế toàn phần Cambridge, khối Trung học

By Tommy Tran on Fri, 03/20/2020 - 13:40
Vì vậy, học sinh vẫn có thể tham dự các kỳ kiểm tra, đánh giá và đạt được bằng cấp, chứng chỉ của Chương trình Giáo dục quốc gia ngoài những bằng cấp, chứng chỉ quốc tế của chương trình Cambridge.

Các loại việc làm thêm phổ biến cho Du học sinh tại Anh

By Tommy Tran on Wed, 03/11/2020 - 07:02
Chúng tôi nhận được thắc mắc của nhiều bạn rằng, chính sách làm thêm khi du học Anh có thoải mái không? Làm sao để biết được rằng các bạn ý có được phép làm thêm hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời ngay sau đây.
Read more