Học liệu tập tô và viết số dành cho bé 4 tuổi
Bất kỳ hoạt động nào dành cho bé cũng vậy, nếu muốn bé hào hứng tham gia thì đều cần có sự chuẩn bị từ bố mẹ
Học liệu “Tô màu vào ô có số tương ứng” dành cho bé 3 tuổi
Tô màu là hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho bé yêu.
Học liệu xếp màu với bé yêu (1 - 3 tuổi)
Dạy bé nhận biết màu sắc cơ bản là bước đầu giúp con trẻ làm quen với hội họa nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung hiệu quả.
Học liệu trắc nghiệm đếm số (từ 10 đến 30)
Sau khi hướng dẫn bé học đếm số từ 1 đến 10, bố mẹ có thể giới thiệu cho con những con số lớn hơn. Trong quá trình dạy bé học đếm số
Học liệu nối hình với số tương ứng (từ 10 đến 30)
Sau khi hướng dẫn bé học đếm số từ 1 đến 10, bố mẹ có thể giới thiệu cho con những con số lớn hơn. Trong quá trình dạy bé học đếm số
Học liệu Điền số vào chỗ trống (cho trẻ 1 - 3 tuổi)
Sau khi hướng dẫn bé học đếm số từ 1 đến 10, bố mẹ có thể giới thiệu cho con những con số lớn hơn
Học liệu Đếm và viết số lượng hình tương ứng vào ô trống
Sau khi hướng dẫn bé học đếm số từ 1 đến 10, bố mẹ có thể giới thiệu cho con những con số lớn hơn
Học liệu trắc nghiệm đếm số (cho trẻ 1 - 3 tuổi)
Việc dạy bé học số từ 1 đến 10 sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều nếu bố mẹ sử dụng hiệu quả các tài liệu học
Học liệu dạy bé tập tô chữ số (cho trẻ 1 - 3 tuổi)
Việc dạy bé học số từ 1 đến 10 sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều nếu bố mẹ sử dụng hiệu quả các tài liệu học.
Học liệu nối hình với số tương ứng cho trẻ 1 - 3 tuổi
Việc dạy bé học số từ 1 đến 10 sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều nếu bố mẹ sử dụng hiệu quả các tài liệu học
Học liệu Điền số vào chỗ trống của các bé trẻ mầm non
Trong quá trình hướng dẫn và dạy bé học đếm số, bố mẹ có thể áp dụng những mẹo cực đơn giản dưới đây để việc học của con đem lại hiệu quả cao nhất
Học liệu Đếm, tô màu và tô vào ô tròn có số tương ứng
Trong quá trình hướng dẫn và dạy bé học đếm số, bố mẹ có thể áp dụng những mẹo cực đơn giản dưới đây để việc học của con đem lại hiệu quả cao nhất
Tài liệu Đếm và viết số lượng hình tương ứng vào ô trống
Trong quá trình hướng dẫn và dạy bé học đếm số, bố mẹ có thể áp dụng những mẹo cực đơn giản dưới đây để việc học của con đem lại hiệu quả cao nhất
Subscribe to Trí não & Nhận thức / 1-3 tuổi