Khóa học ngắn hạn về Sampling plans and Statistical Process control (SPC)

Khóa học ngắn hạn về Sampling plans and Statistical Process control (SPC)

Khoa Toán - Tin học tổ chức khóa học ngắn hạn về “Sampling plans and Statistical Process control (SPC)” do Giáo sư Sabine Mercier (Đại học Toulouse 2 Jean Jaurès; thành viên của Viện toán học Toulouse, Pháp) giảng dạy.
Subscribe to Thủ tục du học