ILO Academy tạo playlist giúp con thông minh cùng âm nhạc

Kích thích sự hình thành các phản ứng hóa học tích cực của não như dopamine và oxytocin. Khi chúng được giải phóng, trẻ được khuyến khích chia sẻ, cảm thông và tin tưởng người khác.

Thực hành kỹ năng hợp tác thật dễ tại ILO Academy

Kỹ năng hợp tác mang đến cho trẻ nhiều tương tác xã hội tích cực - một trong những nền tảng cho sự thành công trong suốt cuộc đời.
Subscribe to tinhhoagiaoducphanlan