Úc không có trường chuyên - trường trung học tuyển Melbourne High School

Australia không có trường chuyên, nhưng từ hơn 100 năm trước đã có trường tuyển. Học sinh trường tuyển học nâng cao đồng đều các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.
Subscribe to toán