Bài văn mẫu nghị luận học để chung sống, học để khẳng định mình (phần cuối)

Con người luôn luôn có nhu cầu học hỏi, mở mang tầm hiểu biết. Chính nhờ việc tích lũy và tìm tòi tri thức mà con người có sự phát triển vượt bậc như ngày nay.

Nghị luận xã hội: Học để biết, học để làm tháng 3 năm 2020

Mục đích học tập của Unesco đề xướng thật đúng đắn và có ý nghĩa to lớn trong việc học tập ngày nay của mỗi chúng ta trước những thay đổi từng ngày từng giờ của thế giới.

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình

Học là quá trình con người lĩnh hội kiến thức về khoa học kĩ thuật, văn hóa xã hội và nhất là học để con người học cách chung sống cùng cộng đồng
Subscribe to unesco