Thể lệ vòng thi ảnh đep học đường Mr& Miss Hoa Sen 2022

Thể lệ vòng thi ảnh đep học đường Mr& Miss Hoa Sen 2022

Thí sinh đăng ký tham gia dự thi và gửi 4 tấm hình (2 hình chân dung + 2 hình toàn thân) về cho Ban tổ chức theo yêu cầu trang phục:
Subscribe to vòng_thi_Ảnh_đẹp_học_đường