(Tải về) Giải thuật và thuật toán

N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là

(Tải về) Thuật toán algorit - sách tiếng Việt

Một lần, tôi đã phỏng vấn một ứng cử viên xuất sắc về Java và Multi-threading. Thế nhưng điều làm tôi thất vọng chính là kỹ năng Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán của anh ta thực sự khá nghèo nàn so với kinh nghiệm và năng lực của anh ấy.
Subscribe to Algorithm