(Tải về) Tài liệu Lập trình hợp ngữ Assembly tiếng Việt

Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính.

(Tải về) Các bộ vi điều khiển và các bộ xử lý nhúng

Nó cũng là một máy tính nhỏ, trong đó CPU, bộ nhớ (RAM, ROM), I / O thiết bị ngoại vi, timers, counters, được nhúng vào trong một mạch tích hợp (IC)
Subscribe to Assembly