(Tải về) Tài liệu CCNA Tiếng Việt

Khi bạn đã Telnet xong, bạn có thể ngắt kết nối. Mặc định thì sau 10 phút mà không có bất kỳ hoạt động nào kết nối Telnet sẽ tự động ngắt
Subscribe to CCNA