(Tải về) Tài liệu CDMA Tiếng Việt

(Tải về) Tài liệu CDMA Tiếng Việt

By Tommy Tran on Sat, 04/04/2020 - 18:24
Hanoi Telecom có vẻ rất tự tin bước vào thị trường thông tin di động vốn đang được nhận định là có cạnh tranh quyết liệt nhất