(Tải về) Tài liệu CDMA Tiếng Việt

Hanoi Telecom có vẻ rất tự tin bước vào thị trường thông tin di động vốn đang được nhận định là có cạnh tranh quyết liệt nhất
Subscribe to CDMA