Các loại việc làm thêm phổ biến cho Du học sinh tại Anh

Chúng tôi nhận được thắc mắc của nhiều bạn rằng, chính sách làm thêm khi du học Anh có thoải mái không? Làm sao để biết được rằng các bạn ý có được phép làm thêm hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời ngay sau đây.
Subscribe to language_advisor