Trường mầm non Little Em's - Đường nét và khảm - Lines and mosaic

Chúng ta, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mầm non dùng các giác quan để liên hệ và kết nối với thế giới bên ngoài.

Chăm sóc trẻ mầm non theo phương pháp Reggio Emilia

Hệ thống Trường Mầm Non Bước Chân Đầu Tiên (The First Step Preschool System) là tổ chức giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non theo phương pháp Reggio Emilia.

Little Em's Pre-school - Một xưởng nghệ thuật âm vang

Little Em's là trường mầm non đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi Reggio Children (Ý)

Little SAM Bilingual Preschool tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Trường Mầm non Song ngữ Little SAM (Little School of Absorbent Mind- Ngôi trường nhỏ của Trí tuệ Thấm hút) với ý nghĩa Trí tuệ của một đứa trẻ dễ dàng thẩm thấu
Subscribe to reggioemilia