Ethical Hacking and Countermeasures (Module 51 -- 67)

Lắp thẻ microSD vào Raspberry Pi 3. Lắp cáp HDMI và cáp Ethernet, cũng như bàn phím USB và chuột USB. Cuối cùng, lắp cáp microUSB để cấp nguồn cho Raspberry Pi 3.

Ethical Hacking and Countermeasures (Module 41 -- 50)

Vào trang tải Kali Linux, bạn cuộn xuống dưới một chút, tìm dòng RaspberryPi Foundation và nhấp vào nó. Sau đó chọn liên kết Kali Linux Raspberry Pi 2 và 3

Ethical Hacking and Countermeasures (Module 31 -- 40)

Trong thực tế, Kali Linux được đóng gói với tất cả mọi thứ bạn cần để mở rộng kỹ năng ethical hacking của mình.

Ethical Hacking and Countermeasures (Module 21 -- 30)

Michael went to the firm on the pretext of meeting its Chief. Before entering the lobby, Michael had driven around the building and checked for loopholes in the physical security, where he could easily slip into the building.

Ethical Hacking and Countermeasures (Module 11 -- 20)

Impersonating Orkut, Facebook, and MySpace

Ethical Hacking and Countermeasures (Module 00 -- 10)

Jeffrey launched the tools from a CD that was offered with the book and discovered lot of loopholes in the network!
Subscribe to Linux