What are the benefits when I run a Glue job inside VPC?

What are the benefits when I run a Glue job inside VPC?

If you run a job outside of a VPC, the job potentially has direct access to the internet, and a rouge engineer could write code that would write data to some endpoint on the
Allow public access on specific folder AWS S3

Allow public access on specific folder AWS S3

Allow public access on specific folder AWS S3
Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-up experience
Terraform fmt

Terraform fmt

The terraform fmt command is used to rewrite Terraform configuration files to a canonical format and style.
Run terraform command with a specific resource

Run terraform command with a specific resource

Consider the following example; you make two changes to the configuration:
Amazon Web Services khai trương hạ tầng mới tại Thái Lan

Amazon Web Services khai trương hạ tầng mới tại Thái Lan

Amazon Web Services (AWS) vừa công bố kế hoạch mở một hạ tầng Region (Khu vực) tại Thái Lan.
Tập tành Run an AWS Glue job inside a VPC

Tập tành Run an AWS Glue job inside a VPC

Learn how to access resources in your VPC from an AWS Glue job.
Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

phải set up S3 và athena endpoint – nếu dùng Athena endpoint thì sẽ k cần NAT, không cần internet connection!
How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

Since there is no native CloudWatch metrics to monitor ephemeral storage on ECS, we think the only way is to use sidecar containers
Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

AWS CloudWatch Internet Monitor cung cấp khả năng theo dõi liên tục các đo lường trên internet
Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Đầu tiên, xin hãy lưu ý rằng AWS EC2-Classic Networking đang trong quá trình retire
AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

Tại CloudFormation template, để configure copy backup tới backup vault của region đích, chỉ ARN của backup vault đã tạo tại Step 1
Bài số 2: Hạ tầng toàn cầu AWS

Bài số 2: Hạ tầng toàn cầu AWS

AWS Global Infrastructure là một hạ tầng đám mây toàn cầu, an toàn, phong phú và đáng tin cậy cho tất cả các ứng dụng của bạn
Phân biệt các dòng EC2 instance type theo CPU và tính năng

Phân biệt các dòng EC2 instance type theo CPU và tính năng

Tip of the day Phân biệt các dòng EC2 instance type theo CPU và tính năng
Nghiên cứu các bác thi AWS SSA trước rồi mình thi

Nghiên cứu các bác thi AWS SSA trước rồi mình thi

Nhân dịp em vừa bơi qua được con trăng AWS ML, em cũng xin chia sẻ ý kiến cá nhân em về các cert hiện tại
Dưới đây là một số tài liệu mình đã sử dụng để chuẩn bị cho kỳ thi AWS SOA

Dưới đây là một số tài liệu mình đã sử dụng để chuẩn bị cho kỳ thi AWS SOA

Đề của Stephane hơi khó một chút và nhiều câu rất dài, đọc mỏi cả mắt và phát âm tụt cả lưỡi. Có một số câu bắt đưa ra 3 đáp án.
Giới thiệu về IAM Identity trong Amazon Web Services

Giới thiệu về IAM Identity trong Amazon Web Services

Danh tính(Identity) IAM được tạo để cung cấp xác thực cho mọi người và các quy trình trong tài khoản aws của bạn.
SAML là viết tắt của Security Assertion Markup language(ngôn ngữ Đánh dấu xác nhận bảo mật).

Tìm hiểu chi tiết về SAML là gì? và các tính năng hữu ích của nó trong AWS

SAML là viết tắt của Security Assertion Markup language(ngôn ngữ Đánh dấu xác nhận bảo mật).
Subscribe to Các trường Đại học chất lượng