Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Bỏ “Forgot your password” và “Signup” ở Hosted UI Cognito

Share Everywhere

Table of contents

Để ẩn link [Sign up]

 • Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-up experience
 • Step 2: Tại vùng Self-service sign-up, thiết định Self-registration là [invalid]

Để ẩn link [Forgot your password?]

 • - Step 1: Tại Console Cognito mới của User pool, mở tab Sign-in experience
 • - Step 2: Tại vùng [Recover User Account], thiết định Self-service account recovery là [disabled]
 • - Step 3: Tại Console Cognito mới, mở tab [Application Integration]
 • Step 4: Tại vùng Customize Hosted UI, thiết định Self-Service Account Recovery là [Disabled]. Bạn hãy tải file [CSS template.css], sau đó sửa style class [redirect-customizable] như dưới đây. Sau khi sửa xong, bạn hãy upload file CSS đã chỉnh sửa lên và nhấn button Save changes

.redirect-customizable { text-align: center; display: none; }

Tôi đã kiểm chứng và kết quả là đã ẩn các link Forgot your password? và Sign up.

Tài liệu tham khảo:

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-app-ui-customization.html#cognito-user-pools-app-ui-customization-console

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Lộ trình học NodeJS Back-End

Lộ trình học NodeJS Back-End

Back-End cũng là một trong những hướng mà nhiều bạn theo đuổi. Vì vậy, mình chia sẻ đến bạn một lộ trình nhỏ về back-end dành cho người mới nhé!
Cùng mình đập hộp xem bên trong có gì nhé.

Câu chuyện học AWS nên học từ đâu và trở thành AWS Community Builder

Sau 2 tháng đăng ký làm thành viên của AWS Community Builder thì hôm nay mình đã nhận được quà của AWS từ Singapore.
Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Năm nay mình có dịp trở lại với Singapore, một đất nước rất xanh, sạch, và đẹp, ở đâu cũng thấy mọi người tập thể dục ngoài trời
Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Access to all data for fast analytics at scale is key for 360-degree projects involving data engineers
Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Training machine learning models at scale often requires significant investments