(Tải về) Sách về HTML tiếng Anh

(Tải về) Sách về HTML tiếng Anh

Share Everywhere

HTML được định nghĩa khá sát và cơ bản:

Chứa nội dung cố định (thường là HTML, đểcập nhật nội dung phải cập nhật trực tiếp trên HTML).

Không cho phép sử dụng tương tác, cập nhật dữ liệu trên trang web.

Một trang web chứa các hình ảnh chuyển động cũng có thể là trang web tĩnh!

Kết hợp HTML và mã lệnh.

Mã được thực thi trực tiếp trên server, gửi kết quả là HTML về người sử dụng.

Có khả năng tương tác với người sử dụng

Bạn thấy tài liệu phát triển bản thân này như thế nào?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan