Để cài đặt, yêu cầu đã có java 8 hoặc java 8+ trong hệ thống. Nhưng nếu cài đặt java 10 hoặc 11 lại, báo luôn là unsupported.

Cài đặt Amazon Kinesis Agent trên Ubuntu 20.04

Share Everywhere

Table of contents

Link script và hướng dẫn cài đặt:

https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-agent

Commands:

git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-agent.git
sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk
sudo ./setup --install
sudo service aws-kinesis-agent start
sudo update-rc.d aws-kinesis-agent defaults
sudo service aws-kinesis-agent status

Lưu ý:

ở trên guide README có sử dụng chkconfig, nhưng theo đây:

https://stackoverflow.com/questions/20680050/how-do-i-install-chkconfig-on-ubuntu

chkconfig đã outdated và bị remove khỏi Ubuntu => đó là lý do tại sao lại sử dụng “update-rc.d” ở phần commands bên trên.

Troubleshoot 1 số issue có thể xảy ra: 

1. Để cài đặt, yêu cầu đã có java 8 hoặc java 8+ trong hệ thống. Nhưng nếu cài đặt java 10 hoặc 11 lại, báo luôn là unsupported.

Chi tiết xem issue log: https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-agent/issues/148  (Tuy link là java 10, nhưng 11 lỗi tương tự – xem phần comment).

=> Không cài đặt gói default jdk hay default jre, vì sẽ cài đặt java 11. (TH muốn remove khi đã lỡ cài đặt 2 gói này trên server test, có thể sử dụng hai câu lệnh sau để gỡ bỏ: `sudo apt purge openjdk-11-*` và `sudo apt remove –autoremove openjdk-11-*` sau đó cài đặt java 8)

2. Có 1 case như sau:

agent trên Ubuntu có thể bị revoke quyền write ra sqlite database (để lưu thông tin tracking thay đổi file)[ERROR] Unhandled error.

java.lang.RuntimeException: Failed to create or connect to the checkpoint database.

Chi tiết issue:

https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-agent/issues/39

=> cần sửa config: 

“checkpointFile”: “/opt/kinesis-agent/checkpoints” và cấp quyền

chmod ugo+rwx /opt/kinesis-agent/

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Redshift – xem cluster resize status

Redshift – xem cluster resize status

Tuy là về logic thì cũng không đc thuyết phục lắm, nhưng họ đã làm test và cũng khẳng định như vậy rồi, thì có thể là đặc điểm của redshift này nó thế
MongoDB replica set authentication guide

MongoDB replica set authentication guide

You have to launch at least 3 EC2 instances. Make sure those 3 instances can connect to each other
Sử dụng AWS copilot CLI để đơn giản hóa việc tạo và quản lý ECS cluster

Sử dụng AWS copilot CLI để đơn giản hóa việc tạo và quản lý ECS cluster

AWS Copilot CLI là công cụ có thể tạo ra “production ready containerized applications” một cách nhanh chóng, chỉ cần 1 file Dockerfile thôi, mọi chuyện còn lại có Copilot lo
Hướng dẫn sử dụng đăng nhập với FB, GG Cognito

Hướng dẫn sử dụng đăng nhập với Facebook, Google bằng AWS Cognito

Under Website, enter a sign-in URL for your app client endpoint into Site URL. Your sign-in URL should be in the following
Meetup 11 - Data Streaming on AWS là Meetup đầu tiên của Viet-AWS

Meetup 11 - Data Streaming on AWS là Meetup đầu tiên của Viet-AWS

Đặc biệt cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia offline Meetup 11.