Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Share Everywhere

Table of contents

Năm nay mình có dịp trở lại với Singapore, một đất nước rất xanh, sạch, và đẹp, ở đâu cũng thấy mọi người tập thể dục ngoài trời, để tham dự AWS Summit ASEAN. Dưới đây chỉ là một vài những chia sẻ đến từ đội ngũ AWS, khách hàng, và đối tác của AWS mà mình tham dự được. Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa.

>> Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

>> Simplify data integration using AWS Glue

>> Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Customer Success Stories

  • How Terrascope drives decarbonization at scale using AWS.
  • How Traveloka protect their business from DDoS on AWS using AWS WAF and AWS Shield Advanced features.

Technical sessions

  1. Chaos engineering practices in Kubernetes with demonstration of LitmusChaos on EKS.
  2. Zero Trust Network Access with AWS Verified Access, WAF, Network Firewall, and Firewall Manager.
  3. Building open-source observability platform with AWS using AWS Distro for OpenTelemetry, Data Prepper, OpenSearch, Prometheus, and Grafana.
  4. - Serverless observation with Datadog.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
1 reaction

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Cùng mình đập hộp xem bên trong có gì nhé.

Câu chuyện học AWS nên học từ đâu và trở thành AWS Community Builder

Sau 2 tháng đăng ký làm thành viên của AWS Community Builder thì hôm nay mình đã nhận được quà của AWS từ Singapore.
Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Access to all data for fast analytics at scale is key for 360-degree projects involving data engineers
Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Training machine learning models at scale often requires significant investments
Go beyond insights to predictive analytics with Amazon Redshift ML and Amazon SageMaker Canvas

Go beyond insights to predictive analytics with Amazon Redshift ML and Amazon SageMaker Canvas

Organizations are managing more data than ever before, and data use is only continuing to expand.
Unlock your organization’s data analytics potential with Amazon Redshift

Unlock your organization’s data analytics potential with Amazon Redshift

Amazon Redshift enables you to focus on delivering your business outcomes