Tập tành Sửa lỗi lỗi wget openssl

Tập tành Sửa lỗi lỗi wget openssl

Share Everywhere

Table of contents
[[email protected] ~]$ wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1d.tar.gz
--2021-11-16 13:54:25--  https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1d.tar.gz
Resolving www.openssl.org (www.openssl.org)... 184.27.21.43, 2600:140b:2:9a4::c1e, 2600:140b:2:9a6::c1e
Connecting to www.openssl.org (www.openssl.org)|184.27.21.43|:443... connected.
ERROR: cannot verify www.openssl.org's certificate, issued by ‘/C=US/O=Let's Encrypt/CN=R3’:
Issued certificate has expired.
To connect to www.openssl.org insecurely, use `--no-check-certificate'.

Solution:

yum update openssl openssl-devel -y

hoặc:

yum update openssl openssl-devel -y
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Redshift – xem cluster resize status

Redshift – xem cluster resize status

Tuy là về logic thì cũng không đc thuyết phục lắm, nhưng họ đã làm test và cũng khẳng định như vậy rồi, thì có thể là đặc điểm của redshift này nó thế
MongoDB replica set authentication guide

MongoDB replica set authentication guide

You have to launch at least 3 EC2 instances. Make sure those 3 instances can connect to each other
Sử dụng AWS copilot CLI để đơn giản hóa việc tạo và quản lý ECS cluster

Sử dụng AWS copilot CLI để đơn giản hóa việc tạo và quản lý ECS cluster

AWS Copilot CLI là công cụ có thể tạo ra “production ready containerized applications” một cách nhanh chóng, chỉ cần 1 file Dockerfile thôi, mọi chuyện còn lại có Copilot lo
Hướng dẫn sử dụng đăng nhập với FB, GG Cognito

Hướng dẫn sử dụng đăng nhập với Facebook, Google bằng AWS Cognito

Under Website, enter a sign-in URL for your app client endpoint into Site URL. Your sign-in URL should be in the following
Meetup 11 - Data Streaming on AWS là Meetup đầu tiên của Viet-AWS

Meetup 11 - Data Streaming on AWS là Meetup đầu tiên của Viet-AWS

Đặc biệt cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia offline Meetup 11.