Kinh nghiệm du học, tài liệu, học liệu Việt Phát

 • Small Effort
  Make Big Change.
  Education is the most powerful weapon which you can
  use to change the world
 • You Can Make A
  Difference
  Help people affected by disasters big and small
 • How to Help
  World Children's
  Help people affected by disasters big and small

Nhận Quảng cáo Banner, Video, Guest Post ...

Chúng tôi nhận đặt banner, Video, Guest Post... giúp sản phẩm của quý khách lan truyền cao hơn

Game đua xe mini giải trí

Cẩm nang du học

Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

Using AWS Glue Python shell job to run Athena query

phải set up S3 và athena endpoint – nếu dùng Athena endpoint thì sẽ k cần NAT, không cần internet connection!
How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

How to monitor ephemeral storage usage in Fargate

Since there is no native CloudWatch metrics to monitor ephemeral storage on ECS, we think the only way is to use sidecar containers
Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Em có ghi lại đây một số trải nghiệm học và thi, mong sẽ có ích với những anh chị nào đang muốn thi cert này:
Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

AWS CloudWatch Internet Monitor cung cấp khả năng theo dõi liên tục các đo lường trên internet
Tích hợp user pool cognitor vào api gateway – Step by step guide (cross account)

Tích hợp user pool cognitor vào api gateway – Step by step guide (cross account)

Đăng nhập AWS Console, click Services Và chọn Cognitob. Chọn Manage User Poolsc.
Lưu ý khi sử dụng S3 lifecycle rule

Lưu ý khi sử dụng S3 lifecycle rule

Tạo một rule để làm object trong bucket bị delete sau 1 ngày
Upgrade Docker agent version and docker version AWS ECS

Upgrade Docker agent version and docker version AWS ECS

Sẽ có thể xảy ra tình trạng 2 instance được thêm vào không trong ASG của ECS -> sẽ cần nâng max của ASG, add thêm vào, terminate instance cũ, rồi giảm max
Quick sight: Overcome limit size when upload dataset file

Quick sight: Overcome limit size when upload dataset file

Upload dataset chỉ được tối đa 1 GB -> nếu nhiều hơn thì làm thế nào? => Giải pháp: Load vào từ S3
Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Chuyện thi AWS Certified Solutions Architect - Associate - SAA-C02

Chào mọi người, sau hơn 1 tháng cố công đèn sách, thì mình cũng đã lấy được chứng chỉ Solutions Architect - Associate của AWS
Cho phép ECS ở AWS account A pull ECR Images tại AWS account B

Cho phép ECS ở AWS account A pull ECR Images tại AWS account B

Thay account-id ở “arn:aws:iam::account-id:root” thành id của account môi trường thật

Đọc sách Online, tải tài liệu từ chúng tôi