Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

Share Everywhere

Table of contents

AWS CloudWatch Internet Monitor cung cấp khả năng theo dõi liên tục các đo lường trên internet, như tính sẵn sàng và hiệu suất, phù hợp với vết chân (footprint) của tải của bạn trên AWS. Bạn có thể sử dụng Internet Monitor để có cái nhìn về các số liệu trung bình về hiệu suất internet theo thời gian, và về các vấn đề (sự kiện) theo vị trí và nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP). Sử dụng Internet Monitor, bạn có thể dễ dàng xác định những sự kiện(event) đang ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối cho các ứng dụng được lưu trữ bởi Amazon CloudFront, các thư mục Amazon WorkSpaces, hoặc trực tiếp trong các mạng riêng ảo (VPC) của Amazon. Các đo lường liên quan đến các điểm cuối ứng dụng của bạn giúp bạn nhanh chóng xác định phạm vi, vị trí và nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, để bạn có thể thực hiện các tác vụ cần thiết để khắc phục. Bạn có thể thực hiện tất cả điều này mà không cần sửa đổi mã ứng dụng của bạn và không ảnh hưởng đến hiệu suất của tải của bạn.

Internet Monitor làm cầu nối cho đường mạng của internet giữa người dùng của bạn và ứng dụng của bạn, tạo ra một CloudWatch stack hoàn chỉnh:

 • Trải nghiệm người dùng (User experience) - CloudWatch Synthetics và CloudWatch Real User Monitoring (RUM)

 • Sức khỏe internet - Internet Monitor

 • Sức khỏe ngăn xếp ứng dụng (Application stack health) - CloudWatch ServiceLens và AWS X-Ray

 • Sức khỏe tài nguyên (Resource health) - CloudWatch Metrics và CloudWatch Logs.

Internet Monitor sử dụng dữ liệu mà AWS đang thu thập, giữa các Vùng AWS (Region) khác nhau và các vị trí khác nhau, và các mạng mà khách hàng của bạn truy cập các điểm cuối (endpoint) ứng dụng của bạn. Dữ liệu kết nối này được sử dụng bên trong AWS để phát hiện sớm các vấn đề kết nối trên internet và sau đó đưa ra các biện pháp để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Khi bạn tạo một bộ giám sát, Internet Monitor tạo một hồ sơ lưu lượng dựa trên tài nguyên của bạn, miêu tả vị trí người dùng và tỷ lệ lưu lượng đến mỗi vị trí. Hồ sơ lưu lượng của bạn sau đó được lắp vào một hệ thống phân tích dữ liệu để phân tích và hiểu thông tin về các hoạt động mạng. Bằng cách sử dụng các thuật toán và kỹ thuật phân tích dữ liệu, hệ thống sẽ trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu lưu lượng mạng của bạn, bao gồm:

 1. Tổng lưu lượng mạng: Số lượng dữ liệu được truyền qua mạng trong một khoảng thời gian nhất định.

 2. Độ trễ mạng: Thời gian mà gói tin mất để đi từ điểm bắt đầu đến điểm đích.

 3. Độ trễ đường truyền: Thời gian mà dữ liệu mất để đi từ máy tính của bạn đến máy chủ và ngược lại.

 4. Số lượng kết nối: Số lượng kết nối được thiết lập giữa các máy tính trong mạng.

 5. Tần số sử dụng giao thức: Tần số sử dụng các giao thức khác nhau trên mạng của bạn.

Sau khi dữ liệu đã được phân tích, Internet Monitor sẽ tạo ra các báo cáo và biểu đồ dữ liệu để giúp bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động mạng và phát hiện các vấn đề bảo mật. Bạn có thể sử dụng các thông tin này để cải thiện hiệu suất mạng, tối ưu hóa tài nguyên, và đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn. Xem chi tiết tại:

https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/introducing-amazon-cloudwatch-internet-monitor/?fbclid=IwAR2cRu6h5wk1zYxhN5m3_0c5HK7mfLLR2RVLTiJnZrJG8Et-yPHrZ0ELj6Q

#awsstudygroup #awsfirstcloudjourney #awsusergroup #awscommunity #vietaws

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
2 reactions

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Bài viết liên quan

Khám phá FinOps

Khám phá FinOps - công nghệ đám mây

Nhiều doanh nghiệp ngày nay lựa chọn chuyển sang công nghệ đám mây với hi vọng đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ nhờ tiềm năng về hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí hơn của công nghệ này.
Microservices Roadmap

Microservices Roadmap

- Kafka, RabbitMQ, Amazon SQS: Efficient and reliable message brokers for seamless communication between microservices.
The Data Analyst Roadmap

The Data Analyst Roadmap

**Database Knowledge**: Gain proficiency in working with databases like MySQL, PostgreSQL, or MongoDB.
Architectural patterns in software design

Architectural patterns in software design

Choose the architecture that aligns with your application's unique needs and goals. Each pattern offers a tailored approach to elevate your software system!
Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Exploring the Technological Marvel Behind Netflix

Ever wondered about the tech wizardry that powers your binge-watching adventures on Netflix?