Kinh nghiệm du học, tài liệu, học liệu Việt Phát

 • Small Effort
  Make Big Change.
  Education is the most powerful weapon which you can
  use to change the world
 • You Can Make A
  Difference
  Help people affected by disasters big and small
 • How to Help
  World Children's
  Help people affected by disasters big and small

Nhận Quảng cáo Banner, Video, Guest Post ...

Chúng tôi nhận đặt banner, Video, Guest Post... giúp sản phẩm của quý khách lan truyền cao hơn

Game đua xe mini giải trí

Cẩm nang du học

Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Đầu tiên, xin hãy lưu ý rằng AWS EC2-Classic Networking đang trong quá trình retire
Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource

Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource

Glue Studio: Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource. No classification or connection
AWS Glue CSV file input có bao gồm tiếng Nhật/Trung thì sẽ xảy ra error

AWS Glue CSV file input có bao gồm tiếng Nhật/Trung thì sẽ xảy ra error

tôi nghĩ nguyên nhân lỗi là do bạn đang sử dụng vectorized CSV reader không hỗ trợ tiếng Nhật
Tự động bật/tắt EC2 instance vào thứ hai đầu tiên của tháng

Tự động bật/tắt EC2 instance vào thứ hai đầu tiên của tháng

Tôi muốn cho tự động khởi động lại EC2 instance mỗi tháng một lần vào 8h sáng thứ hai đầu tiên của tháng (giờ JST)
Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Có thể create user, add user vào group, reset password của user, connect instance… thông qua Fleet Manager.
Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Solution Architect Professional

Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Solution Architect Professional

Ngày hôm qua mình mới tham dự kỳ thi AWS SA Pro và may mắn là được anh Amazon đẹp zai tặng badge
AWS Glue Triggers - Mình thử làm crawler được trigger chạy khi job

AWS Glue Triggers - Mình thử làm crawler được trigger chạy khi job

Currently, the AWS Glue console supports only jobs, not crawlers, when working with triggers, you can use the AWS CLI or AWS Glue API
AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

Tại CloudFormation template, để configure copy backup tới backup vault của region đích, chỉ ARN của backup vault đã tạo tại Step 1
Thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle

Thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle

Về thời gian lưu trữ trong trường hợp thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle
Trong trường hợp đang để cùng CIDR giữa các AWS Account

CIDR giữa các AWS Account khác nhau thì có thể nhận dạng unique không

Trong TH đang để cùng CIDR giữa các AWS Account khác nhau thì có thể nhận dạng unique/duy nhất bằng VpcSourceIp là IAM Policy Condition không

Đọc sách Online, tải tài liệu từ chúng tôi