Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Share Everywhere

Table of contents

Đầu tiên, xin hãy lưu ý rằng AWS EC2-Classic Networking đang trong quá trình retire:

https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-classic-is-retiring-heres-how-to-prepare/

Nhưng nếu bạn vẫn muốn có 1 phương pháp switch back thì:

Để trả lại EIP từ VPC về Classic, bạn có thể sử dụng command AWS CLI 「aws ec2 restore-address-to-classic」như sample sau:

aws ec2 restore-address-to-classic --public-ip <EIP_address_của_bạn>

Lưu ý khi run command AWS CLI trên:

  • EIP đối tượng phải ở trạng thái không associate với instance hoặc network interface
  • Chỉ EIP mà đã move từ Classic sang VPC, thì mới có thể trả lại từ VPC về Classic

Tham khảo thêm

[restore-address-to-classic]

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/restore-address-to-classic.html

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Cùng mình đập hộp xem bên trong có gì nhé.

Câu chuyện học AWS nên học từ đâu và trở thành AWS Community Builder

Sau 2 tháng đăng ký làm thành viên của AWS Community Builder thì hôm nay mình đã nhận được quà của AWS từ Singapore.
Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện và chia sẻ kỹ thuật hữu ích nữa

Năm nay mình có dịp trở lại với Singapore, một đất nước rất xanh, sạch, và đẹp, ở đâu cũng thấy mọi người tập thể dục ngoài trời
Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Democratize analytics and machine learning with no-code AWS services

Access to all data for fast analytics at scale is key for 360-degree projects involving data engineers
Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Train ML models quickly and cost-effectively with Amazon SageMaker

Training machine learning models at scale often requires significant investments
Go beyond insights to predictive analytics with Amazon Redshift ML and Amazon SageMaker Canvas

Go beyond insights to predictive analytics with Amazon Redshift ML and Amazon SageMaker Canvas

Organizations are managing more data than ever before, and data use is only continuing to expand.