Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Em có ghi lại đây một số trải nghiệm học và thi, mong sẽ có ích với những anh chị nào đang muốn thi cert này:
Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

Giới thiệu AWS CloudWatch Internet Monitor

AWS CloudWatch Internet Monitor cung cấp khả năng theo dõi liên tục các đo lường trên internet
Tích hợp user pool cognitor vào api gateway – Step by step guide (cross account)

Tích hợp user pool cognitor vào api gateway – Step by step guide (cross account)

Đăng nhập AWS Console, click Services Và chọn Cognitob. Chọn Manage User Poolsc.
Lưu ý khi sử dụng S3 lifecycle rule

Lưu ý khi sử dụng S3 lifecycle rule

Tạo một rule để làm object trong bucket bị delete sau 1 ngày
Upgrade Docker agent version and docker version AWS ECS

Upgrade Docker agent version and docker version AWS ECS

Sẽ có thể xảy ra tình trạng 2 instance được thêm vào không trong ASG của ECS -> sẽ cần nâng max của ASG, add thêm vào, terminate instance cũ, rồi giảm max
Quick sight: Overcome limit size when upload dataset file

Quick sight: Overcome limit size when upload dataset file

Upload dataset chỉ được tối đa 1 GB -> nếu nhiều hơn thì làm thế nào? => Giải pháp: Load vào từ S3
Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Chuyện thi AWS Certified Solutions Architect - Associate - SAA-C02

Chào mọi người, sau hơn 1 tháng cố công đèn sách, thì mình cũng đã lấy được chứng chỉ Solutions Architect - Associate của AWS
Cho phép ECS ở AWS account A pull ECR Images tại AWS account B

Cho phép ECS ở AWS account A pull ECR Images tại AWS account B

Thay account-id ở “arn:aws:iam::account-id:root” thành id của account môi trường thật
Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Tập tành di chuyển từ VPC EIP tới Classic EIP

Đầu tiên, xin hãy lưu ý rằng AWS EC2-Classic Networking đang trong quá trình retire
Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource

Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource

Glue Studio: Sửa lỗi An error occurred while calling o84.getCatalogSource. No classification or connection
AWS Glue CSV file input có bao gồm tiếng Nhật/Trung thì sẽ xảy ra error

AWS Glue CSV file input có bao gồm tiếng Nhật/Trung thì sẽ xảy ra error

tôi nghĩ nguyên nhân lỗi là do bạn đang sử dụng vectorized CSV reader không hỗ trợ tiếng Nhật
Tự động bật/tắt EC2 instance vào thứ hai đầu tiên của tháng

Tự động bật/tắt EC2 instance vào thứ hai đầu tiên của tháng

Tôi muốn cho tự động khởi động lại EC2 instance mỗi tháng một lần vào 8h sáng thứ hai đầu tiên của tháng (giờ JST)
Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Tập tành tìm hiểu EC2 mất SSH key thì làm thế nào?

Có thể create user, add user vào group, reset password của user, connect instance… thông qua Fleet Manager.
Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Solution Architect Professional

Review trải nghiệm học và thi chứng chỉ AWS Solution Architect Professional

Ngày hôm qua mình mới tham dự kỳ thi AWS SA Pro và may mắn là được anh Amazon đẹp zai tặng badge
AWS Glue Triggers - Mình thử làm crawler được trigger chạy khi job

AWS Glue Triggers - Mình thử làm crawler được trigger chạy khi job

Currently, the AWS Glue console supports only jobs, not crawlers, when working with triggers, you can use the AWS CLI or AWS Glue API
AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

AWS Backup cross region (configure sử dụng CloudFormation)

Tại CloudFormation template, để configure copy backup tới backup vault của region đích, chỉ ARN của backup vault đã tạo tại Step 1
Thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle

Thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle

Về thời gian lưu trữ trong trường hợp thời gian lưu trữ của AWS Config khác với thời gian S3 lifecycle
Trong trường hợp đang để cùng CIDR giữa các AWS Account

CIDR giữa các AWS Account khác nhau thì có thể nhận dạng unique không

Trong TH đang để cùng CIDR giữa các AWS Account khác nhau thì có thể nhận dạng unique/duy nhất bằng VpcSourceIp là IAM Policy Condition không
Subscribe to Tìm hiểu AWS