Quản lý và đổi mới công nghệ

Quản lý và đổi mới công nghệ doanh nghiệp Việt Nam - Đọc online

Share Everywhere

Trình độ công nghệ và kỹ thuật sản xuất rất hạn chế, các doanh nghiệp siêu nhỏ(hộ gia đình) ở nông thôn thường dùng lại công nghệ thải loại của thành thị có tuổi thọ trên 20 năm hoặc tự chế. 50% doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn chỉ sử dụng dụng cụ cầm tay, 15.5% sử dụng công cụ nửa cơ giới, 35.5% có sử dụng máy chạy điện.

Kinh nghiệm qua nghiên cứu của một ngành cụ thể là chế biến củ cho thấy, ngành này tại Hoài Đức sau gần 30 năm(1995) mới có một hộ thành lập xí nghiệp chế biến có quy mô lớn hơn hộgia đình sử dụng công nghệ đã được dùng trong các doanh nghiệp hàng chục năm về trước. Đặc điểm của ngành là thiếu vốn và thông tin công nghệ, ít có khả năng tiếp cận các nguồn vốn #tín_dụng chính thức vì không có tài sản thế chấp và thủ tục phức tạp (Đặng Lan,1996).

Bạn thấy tài liệu phát triển bản thân này như thế nào?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Mô hình chia sẻ tài nguyên học liệu trực tuyến

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn đã sản sinh ra một loại hình tài liệu mới

Quản trị công nghệ và đổi mới - sách hay (PDF online)

Làm thế nào để doanh nghiệp quản trị công nghệ và đổi mới để đem lại lợi nhuận? Tài liệu này tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi này

Quản trị công nghệ - Sách khoa học và kỹ thuật hay (PDF online)

Ở Việt Nam, cho đến nay công nghệ thường được hiểu là quá trình tiến hành một công đoạn sản xuất, là thiết bị để thực hiện một công việc