Quản trị công nghệ và đổi mới

Quản trị công nghệ và đổi mới - sách hay (PDF online)

Share Everywhere

Làm thế nào để doanh nghiệp quản trị công nghệ và đổi mới để đem lại lợi nhuận? Tài liệu này tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi này. Chương này giới thiệu những vấn đề nền tảng. Một số định nghĩa cơ bản và khái quát về cách tiếp cận của tài liệu này.

Các vấn đề cụ thể đề cập trong chương này, bao gồm:

  • Tầm quan trọng của #công_nghệ, đổi mới và quản trị.
  • Các hình thức của công nghệ.
  • Tiến trình quản trị công nghệ.
  • Các hình thức của đổi mới.
  • Tiến trình quản trịđổi mới.
  • Tiếp cận quản trị công nghệ và đổi mới.
Bạn thấy tài liệu phát triển bản thân này như thế nào?

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết liên quan

Mô hình chia sẻ tài nguyên học liệu trực tuyến

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn đã sản sinh ra một loại hình tài liệu mới

Quản lý và đổi mới công nghệ doanh nghiệp Việt Nam - Đọc online

Trình độ công nghệ và kỹ thuật sản xuất rất hạn chế, các doanh nghiệp siêu nhỏ (hộ gia đình) ở nông thôn thường dùng lại công nghệ thải loại của thành thị

Quản trị công nghệ - Sách khoa học và kỹ thuật hay (PDF online)

Ở Việt Nam, cho đến nay công nghệ thường được hiểu là quá trình tiến hành một công đoạn sản xuất, là thiết bị để thực hiện một công việc